C:\Fportal\PhuLoc\ttphuloc.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh sách các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 04/10/2021

DANH SÁCH CÁC ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH PHÒNG CHỐNG COVID-19

Stt

Tên Đơn Vị

Đội 1

Đội 2

Đội 3

Đội 4

Đội 5

1

TT Kiểm Soát Bệnh Tật
(GĐ Hoàng Văn Đức 0914202681)

1. Hồ Xuân Vũ
0914042423

+ Cao Thị Thuận
0332105018
+ Võ Thị Ngọc Nga
0914046423
+ Phan Minh Nhân
0775521338
+ Trần Chí Thanh
0914352605
+ Hoàng Đức Thanh
0857312222
+ Trần Anh Dũng (LX)
0913479117

2. Trần Bá Thanh
0914054768

+ Nguyễn Hữu Trí
0914204050
+ Nguyễn Thái Hòa
0905106759
+ Lê Lợi
0393297848
+ Lê Đình Hữu
0834249204
+ Nguyễn Thị Huyền Trang
0941809555
+ Nguyễn Văn Hy (LX)
0913327226

3. Lê Văn Hoàn
0914.064404

+ Nguyễn Ngọc Duy
0706.103119
+ Nguyễn Thị Quỳnh Chi
0905678054
+ Phùng Bảo Nhân
0772410726
+ Nguyễn Quốc Huy
0983273900
+ Nguyễn Khôi Nguyên
0905231060
+ Đỗ Phúc (LX)
0934788051

4. Lê Thanh Hiếu
0935596890

+ Nguyễn Minh Việt
0912915877
+ Lê Thị Sông Hương
0905605799
+ Nguyễn Lê Diệu Huyền
0934868800
+ Nguyễn Chí Hùng
0979091403
+ Hoàng Thị Kim Thư
0914190002
+ Dương Đình Phê (LX)
0388619691

5. Đoàn Chí Hiền
0909214325

+ Nguyễn Bảo Trí
0988858567
+ Huỳnh Văn Hảo
0905106829
+ Hoàng Thị Thu Thương
0984265618
+ Nguyễn Thanh Phước
0972468495
+ Lê Trần Kỳ Diên
0978408600
+ Hoàng Thế Chi (LX)
0914194027

2

TTYT Phú Vang
(GĐ Trương Như Sơn 0914145755)

1. Đặng Văn Tuấn
0988349356
+
Nguyễn Văn Tuyến
0962613409
+Nguyễn Văn Tam
0365672655
+Huỳnh Ngọc Dũng
0945288038
+ Đỗ Công Tráng
0949092121
+ Bùi Nhơn
0775598522
+ Phan Văn Tuấn
0905427766

2. Nguyễn Minh Hùng
0945913202

+ Lê Hữu Đính
0962384125
+ Đỗ Văn Nhật
0392607408
+ Võ Văn Hiếu
0976422112
+ Trần Minh Sự
0947734135
+ Phan Nguyễn Văn Triều
0914774755
+ Nguyễn Văn Sấm
0948422226

 

 

 

3

TTYT Nam Đông
(GĐ Võ Phi Long 0914091407)

1. Nguyễn Ngọc Thích
0912223060

+ Hồ Viết Thoại
0946886747
+ Nguyễn Văn Cường
0949.435.221
+ Nguyễn Ngọc Nhiên
0905.712.133
+ Mai Thị Phương Loan
0919.646.573
+ Đặng Thị Mỹ Châu
0826276769
+Nguyễn Duy Hoàng (LX)
0935.151.750

2. Võ Phi Long
0914091407

+ Phạm Ngọc Mai
0355.046.243
+ Nguyễn Duy Đức
0949553662
+ Nguyễn Cửu Thị Ni Ni
0333.329.436
+ Đinh Thị Thế
0916.519.452
+ Trương Thị Phượng
0919670646
+ Nguyễn Văn Nghĩa (LX)
0375.210.339

 

 

 

4

TTYT Thành Phố Huế
( GĐ Trần Quốc Hùng 0914.025.096)

1.Hồ Công Khá
0978.041.663

+ Nguyễn Thị Ngọc Huyền
0984.794.386
+ Hoàng Bảo Anh
0901.961.668
+ Phan Hân
0905.686.771
+ Trương Quang Thi
0966.417.971
+ Dương Thanh Tùng
0987.718.019
+ Nguyễn Hữu Duân
0987.718.019
+ Võ Thị Anh Thư
0912.746.627
+ Mai Văn Hồng (LX)
0905.110.517

2. Trần Ngọc Thành Nhân
0905.848.717

+ Phan Thị Mơ
0827.482.442
+ Trần Thị Sao Ly
0913.915.362
+ Lư Bá Lộc
0905.051.786
+ Đặng Quang Phương
0359.052.372
+ Trương Thị Vinh Hà
0787.558.811
+ Trần Ngọc Minh Huy
0787.558.811
+ Dương Đình Dũng
0766.732.011
+ Nguyễn Trường An
+ Trần Ngọc Hướng
+ Nguyễn Văn Hiệp
0914.002.471

 

 

 

5

TTYT TX Hương Thủy
(GĐ Nguyễn Văn Vỹ 0903515803)

1.Dương Thị Thu Hằng
0976999703

+ Trần Đức Tuấn
0368841506
+ Nguyễn Văn Chính
0358678537
+ Nguyễn Thị Thu Thúy
0344129595
+ Huỳnh Nghĩa
0981330478
+ Trương Thị Ngọc Diệp
0914193326
+ Dương Quang Sơn
0983415489

2. Nguyễn Thị Kim Thu
0905665159
Nguyễn Thị Huyền
0906424029
+ Dương Thị Kiều My
0964753613
+ Nguyễn Đình Minh Nhật
0388710042
+ Nguyễn Thị Biển
0868483525
+ Võ Thị Thu Nhung
0854706356
+ Dương Anh Tuấn
0905732106

 

 

 

6

TTYT A Lưới
(GĐ Lê Quang Phú 0914078306)

1. Dương Minh Trí
0932.481.211

+ Trần Văn Dân
0385.360.373
+ Hồ Xuân Đường
0357.863.882
+ Hà Văn Sơn
0914.034.726
+ Phạm Minh Tú
0358.897.656
+ Nguyễn Thị Xuân Tình
0914.480.962
+ Lê Hoài Nam
0905.119.444

2. Hồ Bách Thắng
0914.173.713

+Thân Nguyên Tám
0905.510.559
+ Phan Thị Thanh Nhung
0794.509.521
+ Nguyễn Thanh Giang
0935.266.846
+ Nguyễn Hồng Tum
0364.761.913
+ Nguyễn Duy Nhân
0794.541.842
+ Hồ Ngọc Sáu
0914.114.391

 

 

 

7

TTYT huyện Quảng Điền (GĐ Nguyễn Phương Tuấn: 0905523595)

1. Đặng Thành Nhân
0988618007

+ Nguyễn Hoàng
0987075504
+ Hồ Ngọc Sơn Hà
0983750451
+ Hoàng Phương Trang
0782771662
+ Hoàng Thị Thu Sương
0974608857
+ Trương Tất Kính
0387317277
+Phan Mậu Quỳnh
0976225488

2. Trần Văn Minh
0914425547

+Trương Đình Khoa
0909942319
+ Đoàn Thị Ngọc Mai
0905580922
+ Phan Thị Ty
0365269074
+ Lê Thị Như Ý
0935782234
+ Lê Hùng
0986658384
+ Hồ Tấn Nhật Linh
0774475755

 

 

 

8

TTYT huyện Phong Điền
(GĐ Nguyễn Đức Lợi 0914051932)

1.Cao Thuyết
0912666421

+ Thái Văn Hoàng
0935111056
+ Phan Thị Phi
0942014491
+ Trần Hữu Hoài
0978901388
+ Nguyễn Dương Vương
0842519878

2. Nguyễn Đại Anh
0985857532

+ Trần Thị Thu Phi
0905377108
+ Nguyễn Thành Nam
0986409052
+ Nguyễn Văn Khoa
0905848660
+ Nguyễn Quang Minh
0839915098

 

 

 

9

TTYT TX Hương Trà
(GĐ Lê Quang Hiệp
0946496732)

1. Nguyễn Quốc Phòng
0945028015

+ Đặng Thị Thu Vân
0772454996
+ Trần Duy Kiến
0388618886
+ Nguyễn Văn Đôn
0375678403
+ Đinh Tiên Hoàn
0988854475
+ Dương Thị Thanh Thảo
0944224295
+ Thái Thanh Hùng
0968450444

2. Hồ Xuân Vĩnh
0945344218

+ Dương Thị Hà
0976219418
+ Lê Đình Tuấn
0905678185
+ Trần Lưu Quế
0382750409
+ Trần Ngọc Sử
0382750409
+ Nguyễn Xuân Việt
0914415159
+ Nguyễn Quốc Việt
0832431914

 

 

 

10

TTYT huyện Phú Lộc
(GĐ Lê Viết Cường 0987.100.389)

1. Lê Quang Đảng
0988.200.318

+ Hồ Trung Dung
0773.420.807
+ Hồ Ngọc Huy
0917.442.138
+ Nguyễn Thị Tiên
0392.459.147
+ Nguyễn Duy Hưng
0997.424.838
+ Phan Anh Trung
0947.771.094

2. Hoàng Nguyễn Thanh Bình
0906.567.099
+
 Phan Văn Minh
0914.035.588
+ Lê Thị Quỳnh Giao
0387.455.565
+ Phạm Thị Mỹ Hạnh
0392.827.354
+ Huỳnh Văn Quý
0912.296.334
+ Hồ Hồng Quân
0914.125.974

 

 

 

11

BV Chân Mây
(GĐ Hoàng Văn Thám 0914173509)

1. Hoàng Văn Thám
0914173590

+ Lê Chiêu Hùng
0394393516
+ Nguyễn Văn Quốc
077666013
+ Lê Viết Nam
0392710797
+ Lê Hữu Huy
0935424489
+ Nguyễn Văn Minh
0935872829

2. Ngô Văn Dũng
0985352635

+ Trần Xuân Đức
0916932717
+ Bùi Thị Mỹ Thu
0935174514
+ Võ Thị Thu Thủy
0898241554
+ Trần Hữu Châu Toàn
0901966767
+ Nguyễn Cao Nhật Khánh
0935296554

 

 

 

12

BV ĐK Bình Điền
(GĐ Phan Lê Minh Tuấn 0916879748)

1. Văn Viết Vũ
0977967644

+ Nguyễn Thanh Bình
0336332505
+ Trịnh Đình Dũng
0366212426
+ Nguyễn Thị Lan
0961900041
+ Cao Quý
0962019224

2. Trần Bắc
0986698961

+ Nguyễn Văn Hà
0986690080
+ Phan Vinh
0969753186
+ Ngô Cưu
0988853310
+ Nguyễn Văn Tín
0985756255

 

 

 

13

BV Phổi
(GĐ Lê Thanh Hải 0913427086)

1. Dương Vĩnh Hồng
0989526444

+ Nguyễn Thanh Khoa
0989295046
+ Lê Tấn Dũng
0905011696
+ Nguyễn Đức Tâm
0935415492
+ Phan Thiện Nhật
0345560949
+ Nguyễn Văn Bi
0379190083
+ Bùi Quang Dũng
0983801564
+ Lê Thị Ly Ly
0368867680
+ Hoàng Thị Kim Yến
0919122083
+ Nguyễn Văn Vương
0905683336
+ Hồ Vĩnh Điền
0358632597

 

 

 

 

14

BV Mắt Huế (GĐ Phạm Minh Trường 0914.007.152)

1. Võ Tường Huy
0977846434

+ Châu Việt Hòa
+ Nguyễn Đăng Duy Hoàn
+ Dương Văn Minh
+ Trần Văn Thành

 

 

 

 

15

BV Phong - Da Liễu
(GĐ Nguyễn Nhật Nam 0905.137.839)

1. Nguyễn Đắc Hanh
0905.334.373
Nguyễn Đình Minh Khánh
0906.577.369
+ Võ Đại Học
0366.835.458
+ Hồ Văn Phước
0375.337.695
+ Nguyễn Thế Vượng
0944.206.644

 

 

 

 

16

BV Tâm Thần Huế
(GĐ Bùi Minh Bảo 0914019357)

1. Nguyễn Ngọc Thượt
0976617976
Nguyễn Khoa Thanh Sơn
0384391084
+ Lê Đình Thống
0972170219
+ Lê Đình Hùng
0914488486
+ Nguyễn Thái Phú
0905069299
+ Phạm Vũ
0935006685
+ Nguyễn Đăng Thủ
0355835169
+ Hà Thúc Nhật
08397476616
+ Nguyễn Thị Tuyết Huệ
0385104123
+ Lê Thống Nhất
0906434823

 

 

 

 

17

BV Phục Hồi Chức Năng
(GĐ Nguyễn Khoa Nguyên: 0905477316)

1. Đặng Đức Cương
0847302193

+ Nguyễn Mạnh Hà
0917077320
+ Lê Minh Đức
0931841671
+ Ngô Thị Hồng Bông
0344727388
+ Hoàng Nguyễn Tố Tâm
0902245006
+ Trần Thị Ngọc Trang
0773554177
+ Hoàng Thị Giang
0387701384

2. Nguyễn Thái Long
0913439299

+ Nguyễn Văn Lâm
0944976355
+ Trần Rôn
0395937482
+ Phạm Thị Thùy Dung
0931905151
+ Dương Thị Hiền
0917131722
+ Dương Thị Kim Anh
0816615849
+ Phạm Thị Thanh Hương
0942613515

 

 

 

18

Bv YHCT
(GĐ Trần Đức Sáo: 0966.591.212)

1.Lê Chí Thuần
0934.771.550

+ Lê Bá Phước
0979.034.098
+ Hoàng Thị Nam
0982.621.076
+ Lê Thị Quỳnh Anh
0772.461.345
+ Đoàn Xuân Thìn
0345.627. 018

2. Lê Minh Chung
0918.910.852

+ Lê Ngọc Hùng
0352.654.744
+ Nguyễn Thị Xuân Nhi
0986.224.388
+ Lê Thị Ánh Tuyết
0905.555.323
+ Phan Thị Ngọc Bích
0327.274.727

 

 

 

19

BV Răng Hàm Mặt
(GĐ Lê Đức Thịnh 0944.178.061)

1. Vũ Hùng Dũng
0973.545.432
Hà Văn Hạ
0762.574.739
+ Đặng Thị Kim Nhung
0905.995.761
+ Đoàn nguyễn Quỳnh Anh
0935.495.940
+Nguyễn Văn Lộc (LX)

 

 

 

 

20

TTVCCC 115
(GĐ Nguyễn Hoàng Nhân: 0931.944.780)

1. Nguyễn Hoàng Nhân
0931944780

+ Nguyễn Hoàng Sa
0355242134
+ Nguyễn Thị Thanh Huyền
0935652669
+ Hoàng Phước Đức
0905511115

2. Nguyễn Văn Vũ
0939750000

+ Trần Hòa
0905906115
+ Dương Thị Thủy
0934733115
+ Nguyễn Hà Nhật Hoàng
0914125415

 

 

 

21

Phòng BVSKCB
(GĐ Huỳnh Công Minh: 0918.121.381)

1. Lê Viết Khâm
0914489696

+ Huỳnh Thị Sáu
0932466118
+ Đặng Anh Tuấn
0917227666

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 534.425
Truy cập hiện tại 58