C:\Fportal\PhuLoc\ttphuloc.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN VÀ ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH (DỊCH COVID - 19)
Ngày cập nhật 20/08/2020

DANH SÁCH CÁC ĐỘI ĐÁP ỨNG NHANH TUYẾN TỈNH

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-KSBT ngày       tháng  7 năm 2020)

   

Stt

Họ và tên

Số điện thoại liên lạc

Thành phần

Đội 1:

1

Hồ Xuân Vũ

0914042423

Đội trưởng

2

Cao Thị Thuận

0332105018

Cán bộ dịch tễ

3

Võ Thị Ngọc Nga

0914046423

Điều trị

4

Phan Minh Nhân

0775521338

Xét nghiệm

5

Trần Chí Thanh

0914352605

Xử lý môi trường

6

Hoàng Đức Thanh

0857312222

Hậu Cần

7

Trần Anh Dũng

0913479117

Lái xe

Đội 2:

1

Trần Bá Thanh

0914054768

Đội trưởng

2

Nguyễn Hữu Trí

0914204050

Cán bộ dịch tễ

3

Nguyễn Thái Hòa

0905106759

Điều trị

4

Lê Lợi

0393297848

Xét nghiệm

5

Lê Đình Hữu

0834249204

Xử lý môi trường

6

Nguyễn Thị Huyền Trang

0941809555

Hậu Cần

7

Nguyễn Văn Hy

0913327226

Lái xe

Đội 3

1

Lê Văn Hoàn

0914064404

Đội trưởng

2

Nguyễn Ngọc Duy

0706103119

Cán bộ dịch tễ

3

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

0905678054

Điều trị

4

Phùng Bảo Nhân

0772410726

Xét nghiệm

5

Nguyễn Quốc Huy

0983273900

Xử lý môi trường

6

Nguyễn Khôi Nguyên

0905231060

Hậu Cần

7

Đỗ Phúc

0934788051

Lái xe

Đội 4

1

Lê Thanh Hiếu

0935596890

Đội trưởng

2

Nguyễn Minh Việt

0912915877

Cán bộ dịch tễ

3

Le Thị Sông Hương

0905605799

Điều trị

4

Nguyễn Lê Diệu Huyền

0934868800

Xét nghiệm

5

Nguyễn Chí Hùng

0979091403

Xử lý môi trường

6

Hoàng Thị Kim Thư

0914190002

Hậu Cần

7

Dương Đình Phê

0388619691

Lái xe

Đội 5

1

Đoàn Chí Hiền

0909214325

Đội trưởng

2

Nguyễn Bảo Trí

0988858567

Cán bộ dịch tễ

3

Huỳnh Văn Hảo

0905106829

Điều trị

4

Hoàng Thị Thu Thương

0984265618

Xét nghiệm

5

Nguyễn Thanh Phước

0972468495

Xử lý môi trường

6

Lê Trần Kỳ Diên

0978408600

Hậu Cần

7

Hoàng Thế Chi

0914194027

Lái xe

 

STT

Tên Đơn Vị

Đội 1

Đội 2

Đội 3

Đội 4

Đội 5

Đội 06

1

TT Kiểm Soát Bệnh Tật
(GĐ Hoàng Văn Đức 0914202681)

1. Hồ Xuân Vũ (ĐTr 0914042423)
+ Cao Thị Thuận 0332105018
+ Võ Thị Ngọc Nga 0914046423
+ Phan Minh Nhân 0775521338
+ Trần Chí Thanh 0914352605
+ Hoàng Đức Thanh 0857312222
+ Trần Anh Dũng 0913479117 (Lái xe)

2. Trần Bá Thanh (ĐTr 0914054768)
+ Nguyễn Hữu Trí 0914204050
+ Nguyễn Thái Hòa 0905106759
+ Lê Lợi 0393297848
+ Lê Đình Hữu 0834249204
+ Nguyễn Thị Huyền Trang 0941809555
+ Nguyễn Văn Hy (LX) 0913327226

3. Lê Văn Hoàn 0914.064404
+ Nguyễn Ngọc Duy 0706.103119
+ Nguyễn Thị Quỳnh Chi 0905678054
+ Phùng Bảo Nhân 0772410726
+ Nguyễn Quốc Huy 0983273900
+ Nguyễn Khôi Nguyên 0905231060
+ Đỗ Phúc (LX) 0934788051

4. Lê Thanh Hiếu 0935596890
+ Nguyễn Minh Việt 0912915877
+ Lê Thị Sông Hương 0905605799
+ Nguyễn Lê Diệu Huyền 0934868800
+ Nguyễn Chí Hùng 0979091403
+ Hoàng Thị Kim Thư 0914190002
+ Dương Đình Phê (LX) 0388619691

5. Đoàn Chí Hiền 0909214325
+ Bùi Khắc Nghi
0914050507
+ Huỳnh Văn Hảo 0905106829
+ Hoàng Thị Thu Thương 0984265618
+ Nguyễn Thanh Phước 0972468495
+ Lê Trần Kỳ Diên 0978408600
+ Hoàng Thế Chi (LX) 0914194027

6. Lý văn Sơn (ĐTr)
0914064414

+ Phan Thị Hồng Nhạn
0948610545
+ Đặng Thị Như Hảo
0905972352
+ Lê Minh Hiếu
0905626001
+ Trần Ý Trung Hiếu
0978751812

2

TTYT Phú Vang
(GĐ Trương Như Sơn 0914145755)

1. Đặng Văn Tuấn 0988349356
+
Nguyễn Văn Tuyến 0962613409
+Nguyễn Văn Tam 0365672655
+Huỳnh Ngọc Dũng 0945288038
+ Đỗ Công Tráng 0949092121
+ Bùi Nhơn 0775598522
+ Phan Văn Tuấn 0905427766

2. Nguyễn Minh Hùng 0945913202
+ Lê Hữu Đính 0962384125
+ Đỗ Văn Nhật 0392607408
+ Võ Văn Hiếu 0976422112
+ Trần Minh Sự 0947734135
+ Phan Nguyễn Văn Triều 0914774755
+ Nguyễn Văn Sấm 0948422226

 

 

 

 

3

TTYT Nam Đông
(GĐ Hồ Thư 0913091401)

1. Hồ Viết Thoại (ĐTr) 0946.886.747
+ Nguyễn Duy Đức 0949553662
+ Nguyễn Văn Cường
0949.435.221
+ Nguyễn Ngọc Nhiên
+ Mai Thị Phương Loan 0919.646.573
+Nguyễn Duy Hoàng (LX) 0935.151.750

2. Phạm Ngọc Mai (ĐTr) 0355.046.243
+ Hoàng Mạnh 0914.361.366
+ Nguyễn Cửu Thị Ni Ni
0333.329.436
+ Đinh Thị Thế 0916.519.452
+ Trương Thị Phượng

+ Nguyễn Văn Nghĩa (LX) 0375.210.339

 

 

 

 

4

TTYT Thành Phố Huế
( GĐ Trần Quốc Hùng 0914.025.096)

1.Hồ Công Khá (ĐTr) 0978.041.663
+ Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0984.794.386
+ Hoàng Bảo Anh 0901.961.668
+ Phan Hân
+ Trương Quang Thi 0966.417.971
+Dương Thanh Tùng
+ Nguyễn Hữu Duân 0987.718.019
+ Võ Thị Anh Thư 0912.746.627
+ Mai Văn Hồng (LX) 0905.110.517

2. Trần Ngọc Thành Nhân (ĐTr) 0905.848.717
+ Phan Thị Mơ 0827.482.442
+ Trần Thị Sao Ly 0913.915.362
+ Lư Bá Lộc 0905.051.786
+ Đặng Quang Phương
0359.052.372
+ Trương Thị Vinh Hà
+ Trần Ngọc Minh Huy
0787.558.811 + Dương Đình Dũng
+ Nguyễn Trường An
+ Trần Ngọc Hướng
+ Nguyễn Văn Hiệp 0914.002.471

 

 

 

 

5

TTYT TX Hương Thủy
(GĐ Nguyễn Văn Vỹ 0903515803)

1.Dương Thị Thu Hằng(ĐTr) 0976999703
+ Trần Đức Tuấn 0368841506
+ Dương Thị Kiều My
0964753613
+ Nguyễn Thị Thu Thúy 0344129595
+ Huỳnh Nghĩa 0981330478
+ Trương Thị Ngọc Diệp 0914193326
+ Dương Quang Sơn (LX) 0983415489

2. Nguyễn Thị Kim Thu 0905665159
+ Lê Hoàng thiên Vũ
0389360083
+Nguyễn Văn Chính
0386788537

+ Nguyễn Thị Biển 0868483525
+ Nguyễn Đình Minh Nhật
0388710042
+ Dương Anh Tuấn (LX) 0905732106

 

 

 

 

6

TTYT A Lưới
(GĐ Lê Quang Phú 0914078306)

1. Trần Văn Dân (ĐTr) 0385360373
+ Nguyễn Hồng Tum
0364761913
+ Lê Thị Thảo
0987414274
+ Lê Hoài Nam (LX)
0905119444

2. Hồ Xuân Đường (ĐTr) 0357863882
+ Phạm Minh Tú
0358897656
+ Nguyễn Thanh Giang
0935661080
+ Hồ Ngọc Sáu (LX)
0914114391

3. Trần Thiên Liêm (ĐTr) 0869533212
+ Nguyễn Đức Hoàn
0796759002
+ Nguyễn Thành Long
0912668817
+ Hà Văn Thủy (LX)
0905861267

 

 

 

7

TTYT huyện Quảng Điền (GĐ Nguyễn Phương Tuấn: 0905523595)

1. Đặng Thành Nhân (ĐTr) 0988618007
+ Hồ Ngọc Sơn Hà 0983750451
+ Hoàng Phương Trang 0782771662
+ Trương Tất Kính 0387317277
+Phan Mậu Quỳnh (LX) 0976225488

2. Trần Văn Minh (ĐTr) 0914425547
+ Đoàn Thị Ngọc Mai 0905580922
+ Phan Thị Ty 0365269074 + Lê Hùng 0986658384
+ Hồ Tấn Nhật Linh (LX) 0774475755


 

 

 

 

 

8

TTYT huyện Phong Điền
(GĐ Nguyễn Đức Lợi 0914051932)

1.Cao Thuyết (ĐTr) 0912666421
+ Thái Văn Hoàng 0935111056
+ Phan Thị Phi
0942014491
+ Trần Hữu Hoài 0978901388
+ Nguyễn Dương Vương 0842519878
+ Nguyễn Thị Quý
0332118971
+Hồ Văn Phúc
091800842
+Hồ Hữu Thương (LX)
0983447601

2. Nguyễn Đại Anh (ĐTr)0985857532
+ Trần Văn Thao
0915196043
+ Nguyễn Thành Nam 0986409052 + Nguyễn Văn Khoa 0905848660 + Nguyễn Quang Minh 0839915098
+ Hoàng Đắn
0984351725
+ Lê Quốc Tuấn (LX)
0935661350

 

 

 

 

9

TTYT TX Hương Trà
(GĐ Lê Quang Hiệp
0946496732)

1. Nguyễn Quốc Phòng (ĐTr) 0945028015
+ Đặng Thị Thu Vân
077245996

+ Đinh Tiên Hoàn 0988854475
+ Trần Duy Kiến
0388618886
+ Nguyễn Văn Đôn
0375678403
+Trà Thành Nhân
0914289048
+ Thái Thanh Hùng (LX) 0968450444

2. Ngô Văn Vinh (ĐTr) 0905789838
+ Hồ Xuân Vĩnh 0945344218
+ Lê Đình Tuấn 0905678185
+ Trần Lưu Quế 0382750409
+Trần Ngọc Sử 0382750409
+ Nguyễn Xuân Việt 0914415159
+ Nguyễn Quốc Việt (LX) 0832431914

 

 

 

 

10

TTYT huyện Phú Lộc
(GĐ Lê Viết Cường 0987.100.389)

1. Lê Quang Đảng (ĐTr) 0988.200.318
+ Hồ Trung Dung 0773.420.807
+ Hồ Ngọc Huy 0917.442.138
+ Nguyễn Thị Tiên 0392.459.147
+ Nguyễn Duy Hưng 0997.424.838
+ Lê Phước Hiếu
+ Phan Anh Trung (LX) 0947.771.094

2. Hoàng Nguyễn Thanh Bình (ĐTr) 0906.567.099
+
 Phan Văn Minh 0914.035.588
+ Lê Thị Quỳnh Giao 0387.455.565
+ Phạm Thị Mỹ Hạnh 0392.827.354
+ Huỳnh Văn Tùng + Huỳnh Văn Quý 0912.296.334
+ Hồ Hồng Quân (LX)0914.125.974

 

 

 

 

11

BV Chân Mây
(GĐ Hoàng Văn Thám 0914173509)

1. Nguyễn văn Quốc (ĐTr)0776666013
+ Lê Chiêu Hùng 0394393516
+ Trần toàn
0935112609
+Lê Viết Nam 0392710797
+Lê Hữu Huy 0935424489
+Nguyễn Văn Minh 0935872829

Ngô Văn Dũng (ĐTr) 0985352635
+ Trần Xuân Đức 0916932717
+ Bùi Thị Mỹ Thu 0935174514
+ Võ Thị Thu Thủy 0898241554
+ Trần Hữu Châu Toàn 0901966767
+ Nguyễn Cao Nhật Khánh 0935296554

 

 

 

 

12

BV Lao & Bệnh Phổi
(GĐ Lê Thanh Hải 0913427086)

1. Dương Vĩnh Hồng (ĐTr) 0989526444
+ Phan Thiện Nhật 0345560949
+ Bùi Quang Dũng 0983801564
+ Võ Thị Châu Thanh
0916416744
+ Châu Quốc Tuấn
0914561929
+ Lê Kim Quỳnh
0869924157
+ Đặng Mạnh Cường (LX)
0914019905

 

 

 

 

 

13

BV Mắt Huế (GĐ Phạm Minh Trường 0914.007.152)

1. Võ Tường Huy 0977846434
+ Châu Việt Hòa
+ Nguyễn Đăng Duy Hoàn
+ Dương Văn Minh
+ Lê Đức Minh Hải (LX)
0988953504

 

 

 

 

 

14

BV Phong- Da Liễu
(GĐ Nguyễn Nhật Nam 0905.137.839)

1. Nguyễn Đắc Hanh (ĐTr) 0905.334.373
Nguyễn Đình Minh Khánh 0906.577.369
+ Võ Đại Học 0366.835.458
+ Hồ Văn Phước 0375.337.695
+ Nguyễn Thế Vượng 0944.206.644

 

 

 

 

 

15

BV Tâm Thần Huế
(GĐ Bùi Minh Bảo 0914019357)

Nguyễn Ngọc Thượt (ĐTr) 0976617976
Nguyễn Khoa Thanh Sơn 0384391084
+ Lê Đình Thống 0972170219
+ Lê Đình Hùng 0914488486
+ Nguyễn Thái Phú 0905069299
+ Phạm Vũ 0935006685
+ Nguyễn Đăng Thủ 0355835169
+ Nguyễn Thị Tuyết Huệ 0385104123
+ Nguyễn Thị Thoa
0914199774
+ Đặng Quốc Việt
0353759435

 

 

 

 

 

16

BV Phục Hồi Chức Năng
(GĐ Nguyễn Quang Hiền: 0919121643)

1. Đặng Đức Cương (ĐTr 30 Tô Hiến Thành) 0847302193
+ Nguyễn Mạnh Hà
+ Võ Đại Quỳnh 0379483099
+ Ngô Thị Hồng Bông
+ Trần Thị Ngọc Trang 0773554177

2. Nguyễn Thái Long (ĐTr 324 Chi Lăng) 0913439299
+ Nguyễn văn Lâm 0944976355
+ Đặng Xuân Tùng 0915044744
+ Trần Văn Thắng
+ Dương Thị Hiền 0917131722

 

 

 

 

17

Bv YHCT
(GĐ Trần Đức Sáo
0914145629/ 0966.591.212)

1.Lê Chí Thuần (Đtr) 0934.771.550
+ Trần Giao
0909353548
+Lê Bá Phước
0979034098
+ Hoàng Thị Nam
0982621076
+ Lê Minh Quỳnh Anh
0772461354
+ Đoàn Xuân thìn
0345627018
+ Trần Văn Lộc
0914183376

2. Lê Minh Chung (ĐTr) 0985550969
+ Lê hữu Quang Chính 0914012567
+ Lê Ngọc Hùng 0352654744
+ Nguyễn Thị Xuân Nhi 0986224388
+ Phan Thị Ngọc Bích 0327.274.727
+ Lê Hồng Long
0963284010
+ Lê Thj Ánh Tuyết
0905555323

 

 

 

 

18

BV ĐK Bình Điền
(GĐ Phan Lê Minh Tuấn 0916879748)

1. Văn Viết Vũ (ĐTr) 0977967644
+ Nguyễn Thanh Bình 0336332505
+ Trịnh Đình Dũng 0366212426
+ Nguyễn Thị Lan 0961900041
+ Cao Quý 0962019224

2. Trần Bắc (ĐTr) 0986698961
+ Nguyễn Văn Hà
0986690080
+ Phan Vinh
0969753186
+Ngô Cưu
0988853310
+ Nguyễn Văn Tín
0985756255

 

 

 

 

19

BV Răng Hàm Mặt
(GĐ Lê Đức Thịnh 0944.178.061)

1. Vũ Hùng Dũng (ĐTr) 0973.545.432
Hà Văn Hạ 0762.574.739
+ Đặng Thị Kim Nhung 0905.995.761
+ Đoàn nguyễn Quỳnh Anh 0935.495.940
+Nguyễn Văn Lộc (LX)

 

 

 

 

 

20

TTVCCC 115
Nguyễn Hoàng Nhân 0935551337

1. Nguyễn Hoàng Nhân (ĐTr) 0935551337
+ Nguyễn Hoàng Sa 0355242134
+ Nguyễn Thị Thanh Huyền 0935652669
+ Hoàng Phước Đức 090551115

2. Nguyễn Văn Vũ (ĐTr) 0931944780
+ Trần Hòa 0905906115
+ Dương Thị Thủy 0934733115
+ Nguyễn Hà Nhật Hoàng 0914125415

 

 

 

 

 

21

Phòng BVSKCB

Lê Viết Khâm (ĐTr) 0914489696
+ Huỳnh Thị Sáu 0932466118
+ Đặng Anh Tuấn
0917227666

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 462.858
Truy cập hiện tại 130