Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 20/07/2021
Ngày 16/7/2021 UBND huyện đã ban hành Công văn số 2964/KH-UBND về triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

 

 

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động bám sát các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan của các bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Lưu ý phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; các địa phương phải rà soát kỹ để đảm bảo không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại điểm 2, Mục I, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác (nhóm chính sách thứ 12), quy định tại điểm 12, Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ phải đảm bảo đúng điều kiện hỗ trợ và cư trú hợp pháp theo quy định.

phuloc.thuathienhue.gov.vn
 
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 415.226
Truy cập hiện tại 281